Skip to main content
preservem el museu

Preservem el ferrocarril

Missió
 

Ser el centre de referència cultural del ferrocarril a Catalunya, mitjançant la conservació, coneixement, interpretació i comunicació dels béns tangibles i intangibles vinculats al tren, a fi de ser transmesos a les properes generacions.

 

Així mateix, es pretén la potenciació d’un Museu suggestiu que sigui vehicle de comunicació dels valors del ferrocarril i espai d’obertura, interacció i inclusió social.

 

 

Objectius
 

  • Desenvolupar i reforçar a Vilanova i la Geltrú un potent Museu del Ferrocarril de Catalunya a l’altura del seu continent i contingut que arribi a ser centre de referència del ferrocarril al territori.
  • Configurar un Museu del Ferrocarril que graviti entorn de les persones.
  • Establir el Museu de Vilanova com a centre de referència i dinamitzador de les iniciatives culturals vinculades al tren a Catalunya que situï a Vilanova en una posició destacada i atractiva.
  • Impulsar un Museu com a vehicle de comunicació del valor del tren i de la seva evolució, font d’enteniment del passat, configurador de present i planificador de futur.
  • Identificar, seleccionar i preservar l’actual i futur patrimoni material i immaterial, així com vetllar per la seva continuïtat i ampliació.
  • Sensibilitzar a les institucions, empreses i a la ciutadania de l’interès i valor del patrimoni històric ferroviari, alhora que es potencia una xarxa de col·laboradors i de voluntaris compromesos i identificats amb el projecte.