Skip to main content
Fundación de los Ferrocarriles españoles
preservem el museu

Missió i objectius

SOBRE NOSALTRES


El Museu del Ferrocarril de Catalunya que es troba a Vilanova i la Geltrú és un equipament cultural excepcional. Les edificacions originals d'un antic dipòsit de locomotores de vapor i l'espectacular col·lecció de vehicles històrics que custòdia, proporcionen un singular escenari patrimonial que facilita l'intercanvi, el coneixement, la divulgació i la promoció del transport i de la connectivitat per ferrocarril. La legitimitat i el valor intrínsec dels museus contribueixen a convertir a aquest centro en un espai únic en el qual les presentacions, exposicions o esdeveniments adquireixen gran rellevància. El Museu es troba immers en un procés de transformació i de projecció cap al futur que aspira a convertir les seves històriques instal·lacions en un modern museu inclusiu del segle XXI. Compta amb el suport institucional, de les universitats, associacions i col·legis professionals del territori i amb una xarxa de persones compromeses amb el projecte de consolidació com a centre de referència en matèria de ferrocarril de patrimoni, divulgació, oci i cultura.

 

Missió
 

Ser un espai patrimonial en transformació, al servei de les persones, on es mostra la cultura ferroviària a través d'experiències gratificants i emotives, alhora que és promotor del seu coneixement, valoració i utilització. Un equipament d'oci, experiència, inclusió i dialogo, arrelat en el territori, en el qual els béns mobles, immobles, documentals i la memòria intangible que es custodia permet exposar l'acció continuada d'homes i dones en la innovació i cultura cientificotècnica del transport per tren, així com els efectes transformadors de la connectivitat al llarg de la història.

 

Objectius
 

 • Custodiar, ampliar, documentar i exposar una selecció del llegat patrimonial com a vehicle de valoració i utilització del ferrocarril per la ciutadania.
 • Arribar a nous públics i incrementar els visitants presencials i la comunitat de seguidors virtuals.
 • Convertir la visita del Museu en una experiència única entorn del món del tren des del passat fins al futur.

 

ESTRATEGIA

 

 • Posicionar el Museu com a referent a Catalunya de conservació patrimonial i de divulgació de la cultura ferroviària, dels seus valors i beneficis per a la comunitat.
 • Consolidar un museu atractiu i sostenible amb visió estratègica. 
 • Ampliar la seva funció educadora al major nombre de persones possible, més enllà dels visitants presencials.

 

CONTRIBUCIÓ

 

 • Transmetre els valors que aporta el ferrocarril, tant des del punt de vista tècnic, històric o cultural, per a aconseguir incrementar el seu reconeixement social a Catalunya i el seu nivell d'utilització.
 • Posada en valor del patrimoni i de la cultura ferroviària, així com la seva aportació a la mobilitat col·lectiva del segle XXI
 • Educació i formació en els diferents aspectes del sistema del ferrocarril en col·laboració amb la universitat i centres formatius.

VALORS

 

 • Vocació de servei públic
 • Orientació al canvi i a la millora contínua
 • Esperit d'equip
 • Proactivitat i experimentació
 • Responsabilitat
 • Flexibilitat
 • Transversalitat
 • Innovació
 • Hospitalitat
 • Cocreació
 • Respecte
 • Confiança
 • Transparència
 • Generositat
 • Inclusió
Llegir més